16 September 2005

En hilsen fra Anne, 2005

Det er høst og skolestart i lufta her i Oslo. Vi nyter de siste solstrålene mens vi spisser blyantene, bretter opp ermene og setter igang med studier og forskning. Torsdag 1. september presenterte jeg prosjektet mitt i forbindelse med semesterets første faglige lunsj.

Her er jeg med mine to verter: Rigmor Smith-Gahrsen, Daglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK), til venstre for meg, og Tone Vold-Johansen, Kontorsjef ved Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), til høyre.

Det er ca. 15 forskere på SKK, alle kjempehyggelige, og vi har mange fruktbare samtaler om prosjektene våre på senteret. Jeg har brukt mye av tiden min på å begrense fokuset for prosjektet mitt. Jeg skal se på nyformuleringer i pornografien laget av kvinner og noe av det eksplisitt rettet mot kvinner for å se hvilket potensial disse nyformuleringene har til å fremme en demokratisering av seksualiteten mellom kvinner og menn i det det blir satt fokus på kvinner som aktive subjekter, ikke passive objekter.

Det er m.a.o. et feministisk prosjekt så jeg har store glede av all kunnskapen om feminisme, kjønn og seksualitet på senteret.