20 December 2006

Parodi av Kurt, 2006

I Norsk 231 leser studentene ei barnebok som heter Kurt Quo Vadis av Erlend Loe. På slutten av semesteret lager studentene sketsjer fra boka som de filmer og presenterer i timen på de to siste undervisningsdagene. I år var filmene så gode at Marte og Nancy ble inspirert å skrive sin egen sketsj, som ble en parodi av det som skjedde i boka. Det var også en måte å si takk til studentene for et veldig fint semester. Sketsjen kan ses her som fotoalbum eller her som video.

15 July 2006

Lovoll's new book, 2006

Professor emeritus Odd Lovoll's most recent book on the Norwegian immigrant experience, Norwegians on the Prairie: Ethnicity and the Development of the Country Town, will be available in early August.

Below is a synopsis of the book from Amazon.com:

"Against the broad backdrop of the expanding western frontier, noted Norwegian American scholar Odd S. Lovoll explores the country town through the lens of ethnicity in this pioneering study. Benson, Madison, and Starbuck, all located on the western Minnesota prairie, were settled primarily by Norwegians and served as urban centers—railroad hubs, destinations for trade, and social nexuses—for the farming communities that surround them. Lovoll’s meticulous research into census data, careful reading of local newspapers, and extensive interviews with the descendants of Norwegian immigrants reveals strong ties to homeland that are visible today in each town’s social, political, and religious character."

In a recent story in the Star Tribune, Lovoll uses the Norwegian immigrant experience to shed light on the lives of current immigrant groups in Minnesota.

Lovoll said that the town of Starbuck provides "an extreme example of the strategy immigrants had -- to settle close to each other and help each other through preservation of traditions."

"Now Mexican-Americans are criticized for this," he said. "We are a nation of immigrants. We should never forget that."

The challenge, Lovoll said, "is how do we teach them English yet let them know their culture is good? They need to have pride in who they are, as the Norwegians and other early immigrant groups did."

01 April 2006

Hip hop og de nordiske språkene

På dette nettstedet kan du lære om de nordiske språkene og hip hop, skrive dine egne rappetekster og lage dine egne sanger. Prøv selv!

De nordiske språkene

25 March 2006

Nye artikler av Anne Sabo, 2006

Anne Sabo har et sabbatsår fra sin stilling som førsteamanuensis ved St. Olaf College og jobber som gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. I mars har hun skrevet to artikler som ble publisert i norske medier.

Reaksjonære strømninger i Norge? (18.03.2006)
Hvem har gitt Marit Eikemo enerett på å definere litterær kvalitet? Hennnes innlegg under vignetten "Signert" i Klassekampen 11. mars, gjør "Rosa Prosa"-fenomenets tidsaktuelle nødvendighet åpenbar. Dette sier kjønnsforsker førsteamanuensis og gjesteforsker ved SKK Anne Sæbø i en kommentar i Klassekampen 18.03.2006.

Porno er bra for jenters seksualliv (09.03.2006)
- Porno er brukskunst, og porno er derfor bra for jenter, skriver kvinneforsker og litteraturviter Anne G. Sæbø, gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, i marsutgaven av det erotiske bladet Cupido - God pornografi kan virke frigjørende for både kvinners og menns seksualitet, sier Asker-jenten, Sæbø som nå slår et slag for pornografien som brukskunst. Hun har denne vinteren et sabbatsår fra sin stilling som førsteamanuensis ved St. Olaf College i Minnesota, USA. I en artikkel på førstesiden i Bergens Tidende 09.03.2006 er hun intervjuet om samme tema.

27 February 2006

Nordisk treff 2006


I helgen dro 13 studenter og to lærere fra St. Olaf til Eau Claire, Wisconsin for å delta i Nordisk treff. Det var en fantastisk helg med foredrag, folkedans, båndveving, treskjæring, økskastingkonkurranse og sparkløp.

Vi dro hjem glade og fornøyde fordi vi vant økskastingkonkurransen for menn og for kvinner, og vi også vant sparkløpet for menn og kvinner. Dessuten fikk studentene opplæring i båndveving og treskjæring og laget noen flotte bånd og kniver.


Vi retter en stor takk til Universitetet i Wisconsin, som arrangerte dette treffet, og til alle de andre som var med. Det var hyggelig å bli kjent med studenter og lærere fra andre universiteter som tilbyr studier i nordiske fag.