27 February 2006

Nordisk treff 2006


I helgen dro 13 studenter og to lærere fra St. Olaf til Eau Claire, Wisconsin for å delta i Nordisk treff. Det var en fantastisk helg med foredrag, folkedans, båndveving, treskjæring, økskastingkonkurranse og sparkløp.

Vi dro hjem glade og fornøyde fordi vi vant økskastingkonkurransen for menn og for kvinner, og vi også vant sparkløpet for menn og kvinner. Dessuten fikk studentene opplæring i båndveving og treskjæring og laget noen flotte bånd og kniver.


Vi retter en stor takk til Universitetet i Wisconsin, som arrangerte dette treffet, og til alle de andre som var med. Det var hyggelig å bli kjent med studenter og lærere fra andre universiteter som tilbyr studier i nordiske fag.