20 November 2005

Norsk 371: Hedda Gabler

I norsk 371 studerer vi nå Det moderne gjennombrudd, og studentene oppførte "Hedda Gabler" i timen. Fra venstre: Jeff som Løvborg, Kari som Hedda, Kate som Frøken Tesman, Brooke som Fru Elvsted, Janne som Berte, Maren som Brack og Katie som Tesman.

Professor Marte Hult

Egentlig er vel ikke Frk. Tesman så sjarmerende?

Hedda ser farlig ut.

Løvborg og Brack på vei ut i et svirelag.

Hvorfor ler du, Tesman? Disse er alvorlige saker!