15 March 2009

Video: "Da Tor mistet hammeren sin"

I Norsk 112 leser vi en historie fra nordisk mytologi som heter "Da Tor mistet hammeren sin". Etterpå lager studentene videoer av historien.