15 December 2005

Ny artikkel av Anne Sæbø, 2005


Anne Sæbø (Associate Professor of Norwegian) har sabbatsår i Norge i år. Hun har nettopp skrevet en artikkel om sitt forskeropphold som har blitt publisert i Kilden, et informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge.

USA - Norge, tur - retur

Anne Sæbø reiste fra Norge til USA for ti år siden. Nå er hun tilbake på forskeropphold. Hun reflekterer over likheter og forskjeller, og hvordan det amerikanske etterhvert også preger det norske; julepynten for eksempel. Les mer.
(Foto: Nina Heilmann)